رویدادها
 
اسفند
2&
1398
 روز شمار انتخابات

 
ستاد انتخابات
بخشداري مرکزي تويسرکان
بخشداري قلقلرود
فرمانداري تويسرکان

خبرنامه
 
لطفا Email خود را وارد نماييد
 
عضویت         لغو عضویت
 
عضویت
 
 
 
 
 

(GMT) / (Tehran) 

 

 
 »  اخبار  »  اخبار فرمانداري  »  حبيب موميوند اولين فرماندار ملي تويسرکان
 • فرماندار تويسرکان که در همايش سراسري فرمانداران کشور به عنوان دبير کميسيون عمراني بود فرصت را مغتنم شمرده و به صورت مستمر در سه روز متوالي از تريبون هاي مختلف نام تويسرکان را بيان نمود، به طور حتم اين نوع نگرش مسئولان علاوه بر اينکه در توسعه صنعت گردشگري که سند توسعه استان و شهرستان است نقش زيادي را ايفا مي کند، حساسيت و توجه مديران ارشد کشوري را نيز به شهرستان معطوف مي نمايد.
 • حبيب موميوند اولين فرماندار ملي تويسرکان

   فرماندار تويسرکان که در همايش سراسري فرمانداران کشور به عنوان دبير کميسيون عمراني بود فرصت را مغتنم شمرده و به صورت مستمر در سه روز متوالي از تريبون هاي مختلف نام تويسرکان را بيان نمود، به طور حتم اين نوع نگرش مسئولان علاوه بر اينکه در توسعه صنعت گردشگري که سند توسعه استان و شهرستان است نقش زيادي را ايفا مي کند، حساسيت و توجه مديران ارشد کشوري را نيز به شهرستان معطوف مي نمايد.

  حبيب موميوند که از زمان حضورش در سمت فرماندار سعي نموده از هر موقعيت و فرصتي نسبت به معرفي شهرستان بهره ببرد ، در فرصت پيش آمده نيز با جسارت و سخنراني در جمع فرمانداران، هم نام تويسرکان را پرآوازه تر نمود، هم موجب دلگرمي همشهرياني که ديدن مسئولانشان در رأس امور را دوست دارند، گرديد.

  وي در جمع فرمانداران، معاونين وزير و معاون امور عمراني  و سياسي وزير کشور و مديران کل حوزه معاونت عمراني به مدت 15 دقيقه مطالب مطرح شده در کميسيون را بيان و اظهار داشت: در کميسيون عمراني که به مدت 4ساعت و نيم تشکيل شد، 25 نفر عضو داشت که همه اعضا بر روي دو محور نظارت فرماندار بر پروژه هاي عمراني اعم از ملي و استاني و پروژه هايي که مستقيما وزارت کشور که به شهرداري ها و دهياري ها مرتبط است اظهار نظر نمودند.

  وي با تأکيد بر اينکه حوزه عمراني يکي از گسترده ترين حوزه هاي کشور است که مي تواند در توسعه و ايجاد زيرساخت هاي توسعه و اشتغالزايي نقش داشته باشد، افزود: اين حوزه بيش از 300 شغل را در خود جاي مي دهد.

  موميوند با اشاره به اينکه در کشور 1279 شهرداري و 37048 دهياري داير است که به صورت بومي مسائل و مشکلات مردم را پيگيري مي کنند، افزود: دولت تدبير و اميد مانند همه بخش ها در حوزه عمراني با تعداد بسياري پروژه هاي نيمه کاره با درصد پيشرفت فيزيکي اندک مواجه شد که متأسفانه بعد از چند سال هنوز هم پروژه هايي که داريم افتتاح مي کنيم، پروژه هايي هستند که معضل و مشکل بزرگي مانند مسکن مهر براي کشور ايجاد نمودند که حتي در برخي نقاط کشور هنوز زيرساختها ايجاد نشده است.

  وي با بيان اينکه متأسفانه 80هزار پروژه نيمه کاره اعم از ملي و استاني براي اين دولت به ارث مانده که باعث شده اين دولت کمترين کلنگ زني در پروژه هاي جديد را داشته باشد، افزود: در دولت تدبير و اميد مي توانيم افتخار کنيم بيشترين پروژه ها افتتاح شده و پروژه هاي فراواني در بخش هاي مختلف انجام گرفته است  و علي رغم همه محدوديت ها و کمبودهاي اعتباري، تنها در دو مورد کوچک مي توانيم اشاره کنيم که از 20 ميليارد توماني که از ابتداي تشکيل دهياري ها در سال 82 تا به امروز به دهياري ها داده شده، بالغ بر 15 هزار ميليارد تومان آن (بيش از 75درصد) در دولت تدبير و اميد بوده است و از تعداد 5500 آمبولانسي که در اورژانس پيش بيمارستاني کشور در حال فعاليت هستند 3000دستگاه از سال 95 اضافه شده و نشان از آن دارد دولت در تمام بخش ها ورود پيدا کرده و موفق بوده است.

  فرماندار تويسرکان با تأکيد بر اينکه فرمانداران در خصوص توزيع اعتبارات در زمينه شاخص اعتبارات گلايه هايي داشتند که فقط شاخص جمعيت را لحاظ نکنند و محروميت و ديگر مسايل را نيز لحاظ کنند، افزود: ستاد بازآفريني شهري که عليرغم آنکه فرمانداران بايد پاسخگو باشند عمده فعاليت به عهده شهرداري ها و راه و شهرسازي است و نقش فرمانداران در تصميم گيري کمتر است که فرمانداران روي آن بحث داشتند و مورد نظرشان در کميسيون بود.

  وي تصريح کرد: زير ساخت هاي مسکن مهر در برخي شهرهاي کشور هنوز ايجاد نشده و با مشکل مواجه هستند که فرمانداران به اين موضوع اشاره کردند.

  موميوند به اعتبارات مواد 10و 12 ، مديريت بحران که فرمانداران در توزيع آن نقشي ندارند ولي پروژه ها در شهرستان اجرا مي شود و فرمانداران نقش زيادي در تعيين تکليف پروژه ها ندارند زياد مورد نظر همکاران در کميسيون بود، افزود:  تقاضا داشتند نقش فرمانداران ديده شود و فرمانداران از ميزان اعتبارات آگاه شوند.

  وي افزود: در روند پروژه هاي ملي فرمانداران نقش زيادي ندارند و فرمانداران اين تقاضا را داشتند که از ابتدا در جريان پروژه هاي ملي قرار گيرند، هرچند برخي فرمانداران پيگيري و ورود پيدا مي کنند ولي سازمان يافته نيست.

  فرماندار تويسرکان در زمينه شهرداران و مشکلات با بيان اينکه اگر شهرداري ها را به بزرگ، متوسط و کوچک تقسيم کنيم، گفت: شهرداري ها متوسط متأسفانه هيچگونه اعتبارات دولتي و قيريارانه اي به آنها تعلق نمي گيرد و اين در حالي است که تفاوت چنداني با شهرداري هاي کوچک ندارند و اين نيز از مشکلاتي بود که به آن در کميسيون جهت بررسي بيان شد.

  وي با اشاره به نيروي اضافي که در بدنه شهرداري ها باعث بزرگي بدنه شهرداري ها شده و اينها نيروي هاي کارآمدي نيستندو اعتبارات

   

  به افرادي بايد پرداخت شود که کارهاي مهم و بزرگي را انجام نمي دهند، افزود: تکميل پروژه ها از طريق اوراق مشارکت نيز روند را کند مي کند و باعث مي شود که پيمانکاران اشتياقي براي ورود به کارهاي عمراني ندارند و رها مي کنند و باعث شده برخي پروژه هاي به سرانجام نرسد نيز از ديگر موارد مورد بيان و پيگيري در کميسيون عمراني بود که البته اين مطلب در مجلس نيز مفصل بحث شد و چاره خاصي انديشيده نشد و به همين طريق فعلا بايد پيش رفت.

  موميوند به گلايه فرمانداران منطقه آزاد مبني بر اينکه جزء کميته انطباق ندارند، گفت: پسماند نيز به عنوان يک معضل که در سراسر کشور دهياري و شهرداران با آن مواجه هستند و از مشکلات جدي است که نيازمند توجه ويژه مي باشد که نيازمند تسهيلات براي جذب سرمايه گذار براي ايجاد کارخانه اي بازيافت و اعتبار زيرساختي براي آن نياز است نيز از ديگر وارد مطرح شده در کميسيون عمراني بود.

  وي اعتراض فرمانداران حوزه شمال به نحوه مديريت حوزه دريا و پيگيري اين موضوع که که گروهي مديريت نمي شود و فرمانداران اختيارات زيادي روي اين مهم ندارند و معضلات و مشکلات حوزه دريا هر روز بيشتر مي شود، افزود: بحث اختلاف بين بنياد مسکن و دهياران که در اکثر نقاط کشور است، که از درآمد ساخت و ساز چيزي عايد دهياري ها نمي شود و بنياد مسکن درآمد حاصل از ساخت و ساز در روستاها را مي گيرد، در حالي که ماهيت دهياري ها بر اين است که درآمد کسب نمايد و در همان روستا کار کنند نيز از مشکلاتي است که بايد بررسي شود و همچنين طرح تفضيلي شهرها که زمان آن بسيار طولاني  مي شود باعث شود پس از تهيه و تصويب خود طرح از موضوعيت بيفتد و برخي مفاسدي مانند گراني برخي زمين ها اتفاق مي افتد که بايد بيشتر مورد توجه و بررسي قرار بگيرد.

  موميوند با بيان اينکه در خصوص واگذاري پروژه هايي که مورد تأکيد دولت محترم نيز هست به بخش خصوصي، متأسفانه دستگاههاي اجرايي تمايل زيادي روي اين کار ندارند و معمولا نمي پذيرند پروژه واگذار و تحويل بخش خصوصي شود نيز از ديگر موارد مورد بررسي بود، افزود: فرمانداران تقاضا داشتند اين مسير با دقت و سرعت بيشتر انجام بگيرد.

  وي تصريح کرد: در اين زمينه فرمانداران پيشنهاداتي از جمله اينکه در کميسيون هايي که تأثيرگذار هستند مانند کميسيون ماده 5 متأسفانه فرماندار نقشي ندارد که اگر فرماندار در آن حضور داشته باشد مي تواند کمکي براي شهرستان باشد.

  فرماندار افزود: در خصوص اختيارات دهياري ها مخصوصا در خصوص مشکلاشان با بنياد مسکن فرمانداران تقاضا داشتند بيشتر شود و در خصوص شهرداري ها و انتخاب شهرداران يکي از مصوبات شورا اين است که در کميته تطبيق بررسي شود که عملا اينگونه نيست و به کميته تطبيق فرستاده نمي شود و اظهار نظر براي انتخاب شهرداران به استان واگذار مي شود که قاعدتا بايد در شهرستان و کميته انطباق بررسي شود

   

  عکس های مرتبط
                       
   
   ارسال به دوستان  |   | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 33
  بازگشت
   

   
      
   

  سایت استانداری همدان  |   ارتباط با ما  |   جستجو  |   RSS

  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
  استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.