اخبار فرمانداري
1397/10/16
  • تاکيد معاون سياسي امنيتي فرماندار تويسرکان نظارت دقيق ستاد تنظيم بازار بر بازار شب يلدا خانم زين العابديني در جلسه ستاد تنظيم بازار از توزيع 520 حلقه لاستيک براي ماشين هاي سنگين برون شهري ،توزيع بيش از 188 تن برنج و38 تن گوشت گرم گوسفندي از اول اين طرح تا کنون خبر داد وگفت : ستاد تنظيم بازار به دقت بازار ميوه ،خشکبار شب يلدا را در شهرستان رصد خواهد کرد .

    تاکيد معاون سياسي امنيتي فرماندار تويسرکان نظارت دقيق ستاد تنظيم بازار بر بازار شب يلدا خانم زين العابديني در جلسه ستاد تنظيم بازار از توزيع 520 حلقه لاستيک براي ماشين هاي سنگين برون شهري ،توزيع بيش از 188 تن برنج و38 تن گوشت گرم گوسفندي از اول اين طرح تا کنون خبر داد وگفت : ستاد تنظيم بازار به دقت بازار ميوه ،خشکبار شب يلدا را در شهرستان رصد خواهد کرد .
  • تاکيد معاون سياسي امنيتي فرماندار تويسرکان

     نظارت دقيق  ستاد تنظيم بازار بر بازار شب يلدا

     خانم زين العابديني   در جلسه ستاد تنظيم بازار از توزيع 520 حلقه لاستيک براي ماشين هاي سنگين برون شهري ،توزيع  بيش از 188 تن برنج و38 تن گوشت گرم گوسفندي از اول اين طرح تا کنون خبر داد وگفت : ستاد تنظيم بازار به دقت بازار ميوه ،خشکبار شب يلدا را در شهرستان رصد خواهد کرد .