اخبار فرمانداري
1397/10/17
 • فرماندار تويسرکان: براي ثبت جهاني گردوي تويسرکان کوتاه نمي آييم/ جشنواره گردوي تويسرکان در تراز ملي برگزار شد

  فرماندار تويسرکان: براي ثبت جهاني گردوي تويسرکان کوتاه نمي آييم/ جشنواره گردوي تويسرکان در تراز ملي برگزار شد
 • فرماندار تويسرکان:

  براي ثبت جهاني گردوي تويسرکان کوتاه نمي آييم/ جشنواره گردوي تويسرکان در تراز ملي برگزار شد

  فرماندار تويسرکان گفت: تمام تلاش خود را براي ثبت جهاني گردو در سازمان مالکيت فکري جهاني و همچنين ميراث مهم کشاورزي جهان در فائو به کار مي گيريم.

  به گزارش تسنيم حبيب موميوند ظهر امروز در نشست با کميته هاي اجرايي همايش ملي گردوي تويسرکان به منظور بررسي نقاط قوت و کاستي هاي اين همايش اظهار کرد: همايش ملي گردوي تويسرکان به اذعان کارشناسان و شخص رئيس سازمان ميراث فرهنگي کشور در تراز ملي برگزار شد.

  وي افزود: بدون ترديد اين همايش از کاستي ها و کمبودهايي نيز برخوردار بود اما نکته مهم در اين ميان، حرکت رو به جلو در برگزاري جشنواره گردو، گذر از برگزاري يک همايش نيم يا يک روزه بدون خروجي چندان موثر و بازتاب فراگير و اثر گذار آن در رسانه هاي ملي و حتي فرا ملي مانند پرس. تي.وي بود.

  موميوند تصريح کرد: همايش ملي گردو، مبل و منبت و فرش دست باف امسال توانست گردو و ديگر ظرفيت ها و توانمندي هاي شهرستان تويسرکان را در حد بالا و رضايت بخشي معرفي و به جذب بيش از پيش گردشگران کمک کند.

  وي ابراز کرد: دبير خانه جشنواره گردو به صورت دائمي فعال است و آماده دريافت انتقادات، پيشنهادات و طرح هاي خلاقانه و اثر بخش عموم مردم براي برگزاري بهتر جشنواره در سال هاي آتي است.

  فرماندار تويسرکان تصريح کرد: قرار بود از محل اعتبارات رويداد گردشگري همدان 2018، 150 ميليون تومان به جشنواره ملي گردوي تويسرکان اختصاص يابد که به رغم تصويب اين موضوع و پيگيري هاي مستمر، به دليل کمبود اعتبارات مالي تنها 12 ميليون و 500 هزار تومان از اين اعتبار جذب شده است.

  وي متذکر شد: وقتي شهرستاني از بابت محصول گردو و صنايعي مانند مبل و منبت ميليارد ها تومان درآمدزايي دارد، انتظار مي رود که بخش خصوصي در برگزاري رويدادهايي مانند جشنواره هاي مختلف پاي کار بيايند و کمک کنند.