اخبار فرمانداري
1399/06/17
  • ديدار رئيس اتاق بازگاني با فرماندار تويسرکان به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان تويسرکان، همزمان با هفته دولت، بهرامي رئيس اتاق بازگاني شهرستان تويسرکان با فرماندار شهرستان تويسرکان ديدار و ضمن تبريک هفته دولت، در خصوص مشکلات و آسيب هاي اتاق بازگاني در ايام بيماري کرونا با فرماندار تويسرکان گفتگو کردند.

    ديدار رئيس اتاق بازگاني با فرماندار تويسرکان به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان تويسرکان، همزمان با هفته دولت، بهرامي رئيس اتاق بازگاني شهرستان تويسرکان با فرماندار شهرستان تويسرکان ديدار و ضمن تبريک هفته دولت، در خصوص مشکلات و آسيب هاي اتاق بازگاني در ايام بيماري کرونا با فرماندار تويسرکان گفتگو کردند.
  • ديدار رئيس اتاق بازگاني با فرماندار تويسرکان
    به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان تويسرکان، همزمان با هفته دولت، بهرامي رئيس اتاق بازگاني  شهرستان تويسرکان با فرماندار شهرستان تويسرکان  ديدار و ضمن تبريک هفته دولت، در خصوص مشکلات و آسيب هاي اتاق بازگاني  در ايام بيماري کرونا با فرماندار تويسرکان  گفتگو کردند.